• sklep@neetmoda.com
 
  • Dzisiaj darmowa dostawa od 99 pln

  • 0

Zwroty

Konsument ma prawo w terminie 30 dni od dnia otrzymania przesylki odstapic od Umowy Sprzedazy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Konsument ma prawo odstapic od Umowy Sprzedazy jedynie po otrzymaniu przesylki. Wynika to z prowadzonej polityki biznesowej Sprzedawcy.
Bieg terminu okreslonego w ust. 1 rozpoczyna sie od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niz przewoznik.
W przypadku Umowy, ktora obejmuje wiele Produktow, ktore sa dostarczane osobno, partiami lub w czesciach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub czesci.
Konsument moze odstapic od Umowy, skladajac Sprzedawcy oswiadczenie o odstapieniu od Umowy.
Oswiadczenie moze byc wyslane za pomoca tradycyjnej poczty badz droga elektroniczna poprzez przeslanie oswiadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez zlozenie oswiadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostaly okreslone pkt. 3. Oswiadczenie mozna zlozyc rowniez na formularzu, ktorego wzor stanowi zalacznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiazkowe. 
W przypadku przeslania oswiadczenia przez Konsumenta droga elektroniczna, Sprzedawca niezwlocznie przesle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oswiadczenia o odstapieniu od Umowy.

Skutki odstapienia od Umowy:
W przypadku odstapienia od Umowy zawartej na odleglosc Umowe uwaza sie za niezawarta.
W przypadku odstapienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 10 dni od dnia otrzymania oswiadczenia Konsumenta o odstapieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego platnosci, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjatkiem dodatkowych kosztow wynikajacych z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niz najtanszy zwykly sposob dostarczenia oferowany przez Sprzedawce.
Zwrotu platnosci Sprzedawca dokona przy uzyciu takich samych metod platnosci, jakie zostaly przez Konsumenta uzyte w pierwotnej transakcji, chyba ze Konsument wyraznie zgodzil sie na inne rozwiazanie, ktore nie bedzie sie wiazalo dla niego z zadnymi kosztami.
Sprzedawca moze wstrzymac sie ze zwrotem platnosci do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odeslania, w zaleznosci od tego, ktore zdarzenie nastapi wczesniej.
Konsument powinien odeslac Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwlocznie, nie pozniej niz 30 dni od dnia, w ktorym poinformowal Sprzedawce o odstapieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jesli Konsument odesle Produkt przed uplywem terminu 30 dni.
Konsument ponosi bezposrednie koszty zwrotu Produktu, takze koszty zwrotu Produktu, jesli ze wzgledu na swoj charakter Produkt ten nie mogl zostac w zwyklym trybie odeslany poczta.
Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartosci Produktu wynikajace z korzystania z niego w sposob inny niz bylo to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Prawo do odstapienia od umowy zawartej na odleglosc nie przysluguje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy: w ktorej przedmiotem swiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wedlug specyfikacji Konsumenta lub sluzaca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.