• sklep@neetmoda.com
 
  • Dzisiaj darmowa dostawa od 99 pln

  • 0

Regulamin

1 Postanowienia wstepne
1. Sklep internetowy neetmoda.com dostepny pod adresem internetowym neetmoda.com, prowadzony jest przez firme ArtBud Artur Septa z siedziba w Bedzinie, ul. Pokoju 26, wpisana do CEIDG, NIP: 5471657937, REGON: 368337941
2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiebiorcow oraz osob fizycznych (Konsumentow) i okresla zasady i tryb zawierania z neetmoda.com Umowy Sprzedazy za posrednictwem Sklepu oraz swiadczenia uslug w ramach Sklepu. 
3. Regulamin jest nieprzerwanie dostepny na stronach internetowych Sklepu, w sposob umozliwiajacy jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego tresci poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nosniku w kazdej chwili, oraz jest udostepniany Klientowi po zawarciu umowy w sposob umozliwiajacy dostep do niego w przyszlosci.
2 Definicje
Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, ponizsze postanowienia oznaczaja:
1. Konsument - osoba fizyczna zawierajaca ze Sprzedawca umowe w ramach Sklepu, ktorej przedmiot nie jest zwiazany bezposrednio z jej dzialalnoscia gospodarcza lub zawodowa. 
2. Sprzedawca - ArtBud Artur Septa z siedziba w Bedzinie, ul. Pokoju 26, wpisana do CEIDG, NIP: 5471657937, REGON: 368337941
3. Klient - kazdy podmiot (osoba fizyczna, ktora posiada pelna zdolnosc do czynnosci prawnych, osoba fizyczna prowadzaca dzialalnosc gospodarcza, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebedaca osoba prawna, ktorej przepisy szczegolne przyznaja zdolnosc prawna) dokonujacy zakupow za posrednictwem Sklepu.
4. Uzytkownik - kazdy pojedynczy uzytkownik sieci Internet, korzystajacy z Uslug elektronicznych swiadczonych w Sklepie internetowym.
5. Przedsiebiorca - Klient bedacy przedsiebiorca w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego.
6. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawce pod adresem internetowym neetmoda.com
7. Umowa zawarta na odleglosc - umowa sprzedazy zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umow na odleglosc (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecnosci stron, z wylacznym wykorzystaniem jednego lub wiekszej liczby srodkow porozumiewania sie na odleglosc do chwili zawarcia umowy wlacznie.
8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
9. Rejestracja - jednorazowa czynnosc, polegajaca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostepnionego przez Sprzedawce na stronie Sklepu internetowego.
10. Zamowienie - oswiadczenie woli Klienta skladane za pomoca Formularza Zamowienia i zmierzajace bezposrednio do zawarcia Umowy Sprzedazy Produktu lub Produktow ze Sprzedawca.
11. Konto - konto Klienta w Sklepie, sa w nim gromadzone sa dane podane przez Klienta oraz informacje o zlozonych przez niego Zamowieniach w Sklepie.
12. Formularz rejestracji - formularz dostepny w Sklepie, umozliwiajacy utworzenie Konta.
13. Formularz zamowienia - interaktywny formularz dostepny w Sklepie umozliwiajacy zlozenie Zamowienia, w szczegolnosci poprzez dodanie Produktow do Koszyka oraz okreslenie warunkow Umowy Sprzedazy, w tym sposobu dostawy i platnosci.
14. Uslugi elektroniczne - uslugi swiadczone przez Sprzedawce droga elektroniczna w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o swiadczeniu uslug droga elektroniczna.
15. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w ktorym widoczne sa wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a takze istnieje mozliwosc ustalenia i modyfikacji danych Zamowienia, w szczegolnosci ilosci produktow.
16. Produkt - dostepna w Sklepie rzecz bedaca przedmiotem Umowy Sprzedazy miedzy Klientem a Sprzedawca.
17. Umowa Sprzedazy - umowa sprzedazy Produktu zawierana albo zawarta miedzy Klientem a Sprzedawca za posrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowe Sprzedazy rozumie sie tez - stosowanie do cech Produktu - umowe o swiadczenie uslug i umowe o dzielo.
3 Kontakt ze Sklepem
1. Adres Sprzedawcy: ArtBud ul. Pokoju 26, 42-504 Bedzin
2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@neetmoda.com
3. Klient moze porozumiewac sie ze Sprzedawca za pomoca adresow i numerow telefonow podanych w niniejszym paragrafie.
4 Informacje ogolne
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialnosci za zaklocenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane sila wyzsza, niedozwolonym dzialaniem osob trzecich lub niekompatybilnoscia Sklepu internetowego z infrastruktura techniczna Klienta. Sprzedawca dolozy staran, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego bylo mozliwe dla uzytkownikow Internetu z uzyciem wszystkich popularnych przegladarek internetowych, systemow operacyjnych, typow urzadzen oraz typow polaczen internetowych. 
2. Przegladanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakladania Konta. Skladanie zamowien przez Klienta na Produkty znajdujace sie w asortymencie Sklepu mozliwe jest albo po zalozeniu Konta zgodnie z postanowieniami 6 Regulaminu albo przez podanie niezbednych danych osobowych i adresowych umozliwiajacych realizacje Zamowienia bez zakladania Konta. 
3. Ceny podane w Sklepie sa podane w polskich zlotych i sa cenami brutto (uwzgledniaja podatek VAT).
4. Na koncowa (ostateczna) kwote do zaplaty przez Klienta sklada sie cena za Produkt oraz koszt dostawy, o ktorej Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie skladania Zamowienia, w tym takze w chwili wyrazenia woli zwiazania sie Umowa Sprzedazy.
5. Sprzedawca stosuje mechanizm plikow "cookies", ktore podczas korzystania przez Klientow ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane sa przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urzadzenia koncowego Klienta. Klient moze wylaczyc mechanizm cookies w przegladarce internetowej swojego urzadzenia koncowego. Sprzedawca wskazuje, ze wylaczenie cookies moze jednak spowodowac utrudnienia lub uniemozliwic korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
6. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majatkowe prawa autorskie, prawa wlasnosci intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a takze do wzorcow, formularzy, logotypow zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjatkiem logotypow i zdjec prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarow, do ktorych to prawa autorskie naleza do podmiotow trzecich) naleza do Sprzedawcy, a korzystanie z nich moze nastepowac wylacznie w sposob okreslony i zgodny z Regulaminem oraz za zgoda Sprzedawcy wyrazona na pismie.
7. Uzytkownik zobowiazany jest korzystac ze Sklepu w sposob zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz ogolnie przyjetymi w sieci Internet zasadami.
8. Zakazane jest dostarczanie i przekazywanie  tresci zabronionych przez przepisy prawa, w tym tresci propagujacych przemoc, znieslawiajacych lub naruszajacych dobra osobiste i inne prawa osob trzecich.
5 Zakladanie Konta w Sklepie
1. Aby zalozyc Konto w Sklepie, nalezy wypelnic Formularz rejestracji. Niezbedne jest podanie nastepujacych danych: adres email, login 
2. Zalozenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie sie na Konto odbywa sie poprzez podanie loginu i hasla ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma mozliwosc w kazdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytulu jakichkolwiek oplat usunac Konto poprzez wyslanie stosownego zadania do Sprzedawcy, w szczegolnosci za posrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w  3.
6 Zasady skladania Zamowienia
1. Klient moze skladac zamowienia przez 24 (dwadziescia cztery) godziny na dobe za posrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego.
2. Klient po zarejestrowaniu sie i zalogowaniu, sklada zamowienie, uruchomiajac na stronie produktu link ukryty pod polem Do koszyka, a nastepnie w Koszyku wskazuje sposob odbioru i platnosci za zamowienie.
3. Klient moze rowniez dokonac zakupu Towaru bez Rejestracji. W tym celu nie jest obowiazany do zalozenia Konta. W takim wypadku Klient sklada zamowienie uzywajac formularza Zakupy bez Rejestracji oraz uruchomiajac na stronie produktu link ukryty pod polem Do koszyka, a nastepnie w Koszyku wskazuje sposob odbioru i platnosci za zamowienie oraz inne niezbedne dane do realizacji zamowienia takie jak: imie, nazwisko, adres e-mail, tel. kontaktowy, adres, adres dostawy oraz dane niezbedne do wystawienia faktury VAT, jesli Klient zada wystawienia takiej faktury. Dokonujac zakupu bez rejestracji Klient zobowiazany jest zapoznac sie z trescia Regulaminu Sklepu Internetowego i zaakceptowac jego tresc oraz wyrazic zgode na przetwarzanie danych osobowych.
4. W Koszyku Klient wskazuje:
- zamawiany towar i rozmiar produktu, jezeli produkt oferowany jest w roznych rozmiarach;
- adres, na jaki ma byc dostarczony towar;
- adres elektroniczny (e-mail) i telefon kontaktowy;
- sposob dostawy;
- sposob platnosci.
5. Procedura skladania zamowienia konczy sie w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem Zamawiam. Dokonanie tej czynnosci oznacza zlozenie zamowienia. Z chwila otrzymania od Administratora potwierdzenia na wskazany przez Klienta adres e-mail Klient zawiera z Administratorem umowe sprzedazy Towarow objetych zamowieniem- Dzien Zawarcia Umowy.
6. Czynnosc zlozenia zamowienia, a wiec tym samym zawarcia z Administratorem umowy sprzedazy, moze byc dokonana wylacznie przez osobe pelnoletnia, posiadajaca pelna zdolnosc do czynnosci prawnych.
7. Na adres email wskazany podczas skladania zamowienia wysylana jest wiadomosc, potwierdzajaca przyjecie zamowienia do realizacji.
8. Rozwiazanie umowy sprzedazy przez Klienta moze nastapic w przypadkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie w formie odstapienia od umowy.
9. Rozwiazanie umowy sprzedazy przez Sprzedawce moze nastapic w przypadku niedokonania przez Klienta zaplaty za zamowiony Towar: 
- w terminie 3 dni od dnia Zawarcia Umowy, w przypadku zaplaty przelewem elektronicznym przez system Dotpay lub zwyklym przelewem na rachunek bankowy;
10.W przypadku rozwiazania umowy w postaci odstapienia od umowy Sprzedawca oraz Klient zobowiazani sa zwrocic wzajemne swiadczenia, a umowe uwaza sie za niezawarta.
11.Klient nie ma mozliwosci skladania zamowien z pominieciem strony sklepu internetowego.
12. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowia oferty Sprzedawcy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientow do skladania ofert zawarcia Umowy sprzedazy. 
7 Oferowane metody dostawy oraz platnosci
1. Zaplaty za zamowione produkty mozna dokonac:
- Przelew bankowy
2. Dostawa zamowionych towarow odbywa sie za posrednictwem wybranej firmy spedycyjnej.
3. Dostawa zamowionych towarow odbywa sie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W przypadku woli zlozenia przez Klienta zamowienia, ktore mialoby zostac dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktowac sie z przedstawicielem Administratora mailowo, na adres: sklep@neetmoda.com w celu indywidualnego ustalenia warunkow realizacji takiego zamowienia, w tym w szczegolnosci kosztow dostawy Towarow objetych takim zamowieniem.
5. Nie jest mozliwy osobisty odbior Towaru.
6. Do przesylki dolaczony jest dowod zakupu.
8 Wykonanie umowy sprzedazy
1. Zawarcie Umowy Sprzedazy miedzy Klientem a Sprzedawca nastepuje po uprzednim zlozeniu przez Klienta Zamowienia za pomoca Formularza zamowienia w Sklepie internetowym zgodnie z  6Regulaminu.
2. Po zlozeniu Zamowienia Sprzedawca niezwlocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednoczesnie przyjmuje Zamowienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamowienia i jego przyjecie do realizacji nastepuje poprzez przeslanie przez Sprzedawce Klientowi stosownej wiadomosci e-mail na podany w trakcie skladania Zamowienia adres poczty elektronicznej Klienta, ktora zawiera co najmniej oswiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamowienia i o jego przyjeciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedazy. Z chwila otrzymania przez Klienta powyzszej wiadomosci e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedazy miedzy Klientem a Sprzedawca.
3. W przypadku wyboru przez Klienta: platnosci przelewem, platnosci elektronicznych albo platnosci karta platnicza, Klient obowiazany jest do dokonania platnosci w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedazy - w przeciwnym razie zamowienie zostanie anulowane.
4. Produkt zostanie wyslany przez Sprzedawce w terminie 21 dni roboczych (z zastrzezeniem ustepu 5 niniejszego paragrafu), w sposob wybrany przez Klienta podczas skladania Zamowienia.
5. Poczatek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy sie w nastepujacy sposob: W przypadku wyboru przez Klienta sposobu platnosci przelewem, platnosci elektroniczne lub karta platnicza - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
6. Jezeli dla Produktow objetych Zamowieniem przewidziano rozne okresy realizacji, dla calego Zamowienia obowiazuje okres najdluzszy sposrod przewidzianych.
7. Dostawa Produktu odbywa sie wylacznie na terenie Polski. 
8. Dostawa Produktu do Klienta jest odplatna dla zamowienia ponizej 99 zl. 
9 Prawo odstapienia od umowy
1. Konsument ma prawo w terminie 30 dni od dnia otrzymania przesylki odstapic od Umowy Sprzedazy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Konsument ma prawo odstapic od Umowy Sprzedazy jedynie po otrzymaniu przesylki. Wynika to z prowadzonej polityki biznesowej Sprzedawcy.
3. Bieg terminu okreslonego w ust. 1 rozpoczyna sie od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niz przewoznik.
4. W przypadku Umowy, ktora obejmuje wiele Produktow, ktore sa dostarczane osobno, partiami lub w czesciach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub czesci.
5. Konsument moze odstapic od Umowy, skladajac Sprzedawcy oswiadczenie o odstapieniu od Umowy.
6. Oswiadczenie moze byc wyslane za pomoca tradycyjnej poczty badz droga elektroniczna poprzez przeslanie oswiadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez zlozenie oswiadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostaly okreslone w  3. Oswiadczenie mozna zlozyc rowniez na formularzu, ktorego wzor stanowi zalacznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiazkowe.
7. W przypadku przeslania oswiadczenia przez Konsumenta droga elektroniczna, Sprzedawca niezwlocznie przesle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oswiadczenia o odstapieniu od Umowy.
8. Skutki odstapienia od Umowy:
1. W przypadku odstapienia od Umowy zawartej na odleglosc Umowe uwaza sie za niezawarta.
2. W przypadku odstapienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 10 dni od dnia otrzymania oswiadczenia Konsumenta o odstapieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego platnosci, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjatkiem dodatkowych kosztow wynikajacych z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niz najtanszy zwykly sposob dostarczenia oferowany przez Sprzedawce.
3. Zwrotu platnosci Sprzedawca dokona przy uzyciu takich samych metod platnosci, jakie zostaly przez Konsumenta uzyte w pierwotnej transakcji, chyba ze Konsument wyraznie zgodzil sie na inne rozwiazanie, ktore nie bedzie sie wiazalo dla niego z zadnymi kosztami.
4. Sprzedawca moze wstrzymac sie ze zwrotem platnosci do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odeslania, w zaleznosci od tego, ktore zdarzenie nastapi wczesniej.
5. Konsument powinien odeslac Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwlocznie, nie pozniej niz 30 dni od dnia, w ktorym poinformowal Sprzedawce o odstapieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jesli Konsument odesle Produkt przed uplywem terminu 30 dni.
6. Konsument ponosi bezposrednie koszty zwrotu Produktu, takze koszty zwrotu Produktu, jesli ze wzgledu na swoj charakter Produkt ten nie mogl zostac w zwyklym trybie odeslany poczta.
7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartosci Produktu wynikajace z korzystania z niego w sposob inny niz bylo to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8.  Prawo do odstapienia od umowy zawartej na odleglosc nie przysluguje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
1. w ktorej przedmiotem swiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wedlug specyfikacji Konsumenta lub sluzaca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
10 Reklamacja i gwarancja
1. Umowa Sprzedazy objete sa nowe Produkty.
2. W przypadku wystapienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczace rekojmi w kodeksie cywilnym. 
3. Reklamacje nalezy zglosic pisemnie lub droga elektroniczna na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostepnionego przez Sprzedawce na jednej z podstron Sklepu.
4. Zaleca sie, aby w reklamacji zawrzec m.in. zwiezly opis wady, okolicznosci (w tym date) jej wystapienia, dane Klienta skladajacego reklamacje, oraz zadanie Klienta w zwiazku z wada towaru. 
5. Sprzedawca ustosunkuje sie do zadania reklamacyjnego niezwlocznie, a jezeli Klientem jest Konsument - nie pozniej niz w terminie 14 dni. Jezeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje sie do zadania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uwaza sie, ze zadanie Klienta uznal za uzasadnione. 
6. Towary odsylane w ramach procedury reklamacyjnej nalezy wysylac na adres podany w  3 niniejszego Regulaminu.
7. Reklamacje dotyczace uslug swiadczonych przez Sprzedawce droga elektroniczna Uzytkownik skladac moze w formie elektronicznej (poprzez wyslanie wiadomosci e-mail na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy) badz tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wyslanie listu do siedziby Sprzedawcy).
8. Sprzedawca ustosunkuje sie do reklamacji dotyczacej uslugi swiadczonej droga elektroniczna w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
11 Pozasadowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczen
1. Kazdy Klient bedacy Konsumentem ma mozliwosc skorzystania z pozasadowych sposobow rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczen.
2. Konsument moze:
1. Zlozyc skarge za posrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostepnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
12 Dane osobowe w Sklepie internetowym
Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone sa w Polityce prywatnosci.
13 Postanowienia koncowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane sa w jezyku polskim.
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialnosc z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, lecz w przypadku umow zawieranych z Klientami bedacymi Przedsiebiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialnosc tylko w przypadku umyslnego wyrzadzenia szkody i w granicach rzeczywiscie poniesionych strat przez Klienta bedacego Przedsiebiorca.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z waznych przyczyn to jest: zmiany przepisow prawa, zmiany sposobow platnosci i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wplywaja na realizacje postanowien niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamowienia przyjete przez Sprzedawce do realizacji przed dniem wejscia w zycie nowego Regulaminu sa realizowane na podstawie Regulaminu, ktory obowiazywal w dniu skladania zamowienia przez Klienta. O kazdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie powszechnie obowiazujace przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci: Kodeksu cywilnego; ustawy o swiadczeniu uslug droga elektroniczna; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.